Jezioro Sławskie

jego powierzchnia 854,67ha, głębokość średnia 5,2 maksymalna 12,3 m.
Wysokość lustra wody 57 m n.p.m.
Rzekami zasilającymi jezioro jest rzeka Czernica i Cienica.

Sława SCKiW 4 ratowników Radzyń ośrodek Wratislavia 2 ratowników
Radzyń ośrodek Wiktoria Król 2 ratowników ( w czasie koloni letnich)
Lubiatów ośrodek Sabat 2 ratowników (w czasie koloni letnich)

 


 


Jezioro Błotne

 

powierzchnia 19,9 ha, objętość wód 291,8 tyś. m3, głębokość max. 2,3m głębokość średnia 1,3m. Jest to płytkie jezioro, silnie zarastające roślinnością wynurzoną i pływającą.

 


 


Jezioro Pluszne (Brzezie)

 

 


 


Jezioro Młyńskie Duże (Głuchowskie)

 

powierzchnia 10 ha, objętość wód 402,8 tyś.m3,średnia głębokość 4m, max głębokość 6,1m. Zasilane jest wodami rzeki Cienicy wypływającej z jeziora Kamiennego oraz wodami rowu spod Lipinek.

 


 


Jezioro Młyńskie Małe

 

powierzchnia 5,6ha objętość wód 88,3tys m3, średnia głębokość 1,6m.

 


 


Jezioro Steklno Dolne (Nowa Rola)

 

powierzchnia 6,4 ha, objętość wód 31,83 tyś. m3. Jest jeziorem przepływowym wypłyconym. Przez jezioro przepływa Rów Dronikowski prowadzący wody z jeziora Steklno Górne.

 


 


Jezioro Steklno Górne (Droniki)

 

powierzchnia 10,2 ha, objętość wód 83,32 tyś. m3. Przez jezioro przepływa ciek wodny o nazwie Rów Dronikowski.

 


 


Jezioro Tarnowskie Duże

 

zajmuje powierzchnię 91,6 ha, objętość jego wód wynosi 3.540 tyś. m3, zasilane jest głównie wodami podziemnymi.

Tarnów Jezierny ośrodek Relax 2 ratowników

 


 


Jezioro Tarnowskie Małe

 

powierzchnia 37,5 ha, objętości wód 1.193,4 tyś.m3 zasilane jest wodami rzeki Cienicy.Tarnów Jezierny ośrodek Miedziak 2 ratowników

 


 


Jezioro Lgińsko Wschowa

 

Powierzchnia jeziora to 68,6 ha, objętość 4778,3 tys. m3, głębokość maksymalna 16,9 m, głębokość średnia 7,0 m.


Lgiń Plaża OSIR 3 ratowników
Lgiń Stanica ZHP 2 ratowników

 


 


Jezioro Lginko (Lgiń Mały)

 

Powierzchni 39,10 ha, objętość 1422 tys. m3, głębokość maksymalna 7,2 m, średnia głębokość 3,6 m.